ECM DMS ERP CSR

ECM (Enterprise Content Management)

Enterprise Content Management (ECM) este o componentă cheie a infrastructurii unei organizații, care poate ajuta firmele să gestioneze volumul imens de conținut nestructurat care include documente, mesaje de poștă electronică, fișiere video, mesaje instant, pagini Web și multe altele. Acest conținut există deseori într-un haos deloc gestionat către împiedică organizația să utilizeze corect aceste bunuri valoroase pentru a partaja mai bine cunoștințele, pentru a îmbunătăți comunicarea cu clienții și a crește eficiența proceselor de afaceri.

O soluție ECM poate ajută companiile să gestioneze întregul ciclu de viață al conținutului nestructurat, de la creare până la expirare, pe o singură platformă unitară:

 • Gestionarea diverselor tipuri de conținut
 • Îndeplinirea cerințelor de compatibilitate și a celor legale
 • Gestionarea eficientă a site-urilor Web multiple
 • Fluidizarea proceselor de afaceri

Referința soluție Tryamm

DMS (Document Management System)

DMS (Document Management System) reprezintă un sistem avansat pentru managementul documentelor, care pune la dispoziție unelte pentru a crea, gestiona și distribui documente electronice.
Implementarea unei soluții DMS de management al documentelor aduce următoarele beneficii: evidența electronică a tuturor documentelor; economie de timp în crearea și regăsirea informațiilor;  posibilitatea de a crea rapoarte conform cerințelor; transparența activității pe departamente; standardizarea proceselor interne conform sistemelor de standarde ISO.

Referință soluție Tryamm

Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning) este instrumentul software care facilitează integrarea tuturor informațiilor dintr-o organizație într-o platformă unică. Scopul ERP este să asigure transparența datelor în cadrul unei organizații și să faciliteze accesul la orice tip de informație utilă în desfășurarea activității.
Sistemele ERP, sunt programe modulare care funcționează integrat utilizând o bază de date comună, sau pot funcționa independent. Pot fi enumerate câteva categorii de module care servesc la gestionarea cu eficiența a unei întreprinderi:

 • Producție: planificarea si urmărirea producției
 • Gestiune: evidența stocurilor, a furnizorilor, a plaților și încasărilor
 • Salarii: calculul salariilor și managementul informațiilor referitoare la personal
 • Contabilitate: evidența financiar contabilă
 • Imobilizări: evidența mijloacelor fixe și calculul amortizării
 • CRM: managementul relațiilor cu clienții
 • BI: rapoarte, analize, prognoze

Referință soluție Tryamm:

 • documente scanate prin Scanner Vision, Readsoft MailRoom, DigiDocFlow sunt utilizate de ERP ca și documente primare

CSR - responsabilitate socială

La baza strategiei Tryamm privind responsabilitatea socială se află un cod de etică care ne ghidează comportamentul zilnic, fie că este vorba de modul în care ne tratăm clienții, de relația pe care o dezvoltăm cu colegii, cu furnizorii sau cu acționarii companiei. Totodată, acordăm aceeași atenție și comunității în care ne dezvoltăm activitatea sau mediului înconjurător. Oferim angajaților noştri șanse egale de promovare și de dezvoltare profesională lansăm pe piața servicii personalizate, astfel încât clienții Tryamm să-si optimizeze procesele de afaceri. De asemenea, selectăm furnizorii după criterii bine stabilite și anume calitate, inovație, siguranță, protecția mediului, ceea ce ne ajută în prevenirea riscurilor. Nu în ultimul rând, ne implicăm în proiecte care aduc un plus de valoare comunității.