Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Noul Regulament UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) va intra în vigoare la data de 28 mai 2018 și va impune o serie de reguli companiilor din Romania care prelucrează date cu caracter personal, printre care și numirea unui Ofițer cu Protecția Datelor (Data Protection Officer – DPO) în anumite situații.
Recomandări:

  • Deși termenul-limită de numire a DPO este 28 mai 2018, ar fi prudent și recomandabil ca entitățile vizate să înțeleagă cerințele noului regulament, să pregătească din timp procedurile în acest sens, pentru a nu intra în criza de timp privind identificarea unui DPO eligibil.
  • Situațiile în care numirea unui DPO este obligatorie sunt reglementate expres de Regulamentul UE 2016/679.
  • Regulamentul UE 2016/679 instituie un regim sancționator extrem de drastic pentru nerespectarea regulilor privind desemnarea DPO (amenda contravențională de pana la 10.000.000 euro sau, în cazul unei intreprinderi, de până la 2% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior).
    Am atașat un material pregătit de Tryamm împreuna cu partenerul Blancco, specializat în ștergerea certificată a datelor, privind îmbunătățirea administrării datelor și respectarea normelor de conformitate.

Puteți accesa materialul apăsând aici.